Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Tek Tanr l Dinler Kar s nda Kad n Hristiyanl kta ve slamiyette Kad n n Stat s ne Kar la t rmal Bir Yakla m Kad n n ikincili inin do al kabul edilerek bunun onun bedeninin denetlenmesinin me ru gerek esi say lmas her tek tanr l dinin ortak zelli i Bu ortak zellik tarihsel ve co rafi olarak gelene in de a a

 • Title: Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
 • Author: Fatmagül Berktay
 • ISBN: 9789753420969
 • Page: 184
 • Format: Paperback
 • Kad n n ikincili inin do al kabul edilerek bunun onun bedeninin denetlenmesinin me ru gerek esi say lmas her tek tanr l dinin ortak zelli i Bu ortak zellik, tarihsel ve co rafi olarak gelene in de a a yukar ayn ya da birbirine yak n topraklarda ve benzer maddi ko ullarda benzer gereksinimlere yan t olarak do up geli meleriyle a klanabilse bile, ilgin olan,Kad n n ikincili inin do al kabul edilerek bunun onun bedeninin denetlenmesinin me ru gerek esi say lmas her tek tanr l dinin ortak zelli i Bu ortak zellik, tarihsel ve co rafi olarak gelene in de a a yukar ayn ya da birbirine yak n topraklarda ve benzer maddi ko ullarda benzer gereksinimlere yan t olarak do up geli meleriyle a klanabilse bile, ilgin olan, bug nk ifadelerinde de kad nlara ili kin tutum ve anlay odak almalar G n m zdeki Protestan ve slamc k ktendincili in de kad n n konumu ve denetimi zerinde yo unla t n ve kendilerini toplumsal cinsiyet ve kad n n do ru toplumsal rol arac l yla me rula t rd klar n g r yoruz Kar la t rmal yakla m, bu konuda da, partik larizme ve oryantalizme d lerek dinsel canlan salt slam a zg bir olgu olarak g rme yan lg s na engel olacak ve k ktendincili in, slam n egzotik alan yla s n rl ve anla lmaz bir ey olmad n n g r lmesine yard m edecektir.

  • Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım By Fatmagül Berktay
   184 Fatmagül Berktay
  • thumbnail Title: Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım By Fatmagül Berktay
   Posted by:Fatmagül Berktay
   Published :2019-04-14T11:12:49+00:00

  About " Fatmagül Berktay "

 • Fatmagül Berktay

  Fatmagül Berktay Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım book, this is one of the most wanted Fatmagül Berktay author readers around the world.

 • 876 Comments


 • Keşke Arapça öğrenmeden bu işe kalkışmasaymış dediğim yazar. Örneğin, fitne kelimesi Arapça 'imtihan' demektir, ayetteki anlamı da tefsir edilirken bu karşılığı kullanılmalı. Fitne kelimesinin Türkçe'ye geçişi olumsuzdur. Yazar fitne kelimesinin yanında kargaşa diye parantez içinde açıklamıştır. Çok yazık, tefsir yaparken takip edilmesi gereken bağlamları öğrenmeden, modern tefsirlere göz atmadan ayetleri açıklamıştır. Aynı zamanda Tevrat'ın Tekvin [...]


 • "Modern zamanlar" diye adlandırdığımız günümüzde dahi ikincil plana itilmeye zorlanan kadınların toplumsal boyuttaki yerlerini, tek tanrılı üç dinin genelinde anlatsa da; yazar konuyu felsefik, toplumsal ve tarihsel açılardan da alarak başarılı bir şekilde incelemiş. Söz konusu din olduğunda haklı olarak, her zaman tartışılacak bir yön bulunur. Her şeye rağmen farklı bakış açıları kazandırması açısından güzel bir kaynak. • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *